KPI’s die echt tellen voor het MKB

De juiste koers varen als MKB’er. Dit vraagt niet alleen om ijzeren intuïtie, maar ook om betrouwbare gegevens om weloverwogen beslissingen te nemen. Daar komen Key Performance Indicators (KPI's) om de hoek kijken. We vertellen er graag meer over.

Wat zijn KPI’s? 

Een KPI (Key Performance Indicator) is een meetbare waarde die aangeeft hoe goed een organisatie, team of individu presteert vergeleken met de gestelde doelen. KPI’s worden vaak gebruikt om de prestaties van bedrijven te meten en te analyseren. Het is belangrijk om de juiste KPI’s te kiezen die relevant zijn voor het bedrijf en die helpen om gestelde doelen te bereiken. Een goede KPI moet specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn.


Waarom zijn KPI’s belangrijk?

KPI's zijn de meetbare cijfers die je vertellen hoe jouw bedrijf presteert. Voor MKB-bedrijven zijn ze van onschatbare waarde omdat ze helpen bij het identificeren van sterke punten en zwakke punten. KPI's stellen je in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen en proactief te reageren op veranderingen in de markt.


Voordat je KPI's kunt selecteren, moet je duidelijkheid hebben over jouw bedrijfsdoelen. Wat wil je bereiken? Naar welk doel werk je toe als bedrijf?


Als jouw doel bijvoorbeeld is om de omzet te verhogen, kun je KPI's selecteren die betrekking hebben op verkoopcijfers, conversieratio's en gemiddelde transactiewaarden. Wanneer je klanttevredenheid wilt verbeteren, kunnen KPI's zoals klantbeoordelingen en klachtenafhandelingstijd meer relevant zijn.

Relevante KPI’s

Een aantal voorbeelden van relevante KPI’s in het MKB zijn:


 • Omzetgroei
  Dit meet de stijging van jouw totale omzet in een bepaalde periode.


 • Brutowinstmarge
  Het percentage winst dat je behoudt na aftrek van de kosten van goederen of diensten.


 • Klantretentie percentage
  Het percentage klanten dat bij jou blijft gedurende een bepaalde periode.


 • Gemiddelde transactiewaarde
  De gemiddelde waarde van elke transactie in jouw bedrijf.


 • Conversieratio
  Het percentage bezoekers dat daadwerkelijk klanten wordt, bijvoorbeeld door jouw website te bezoeken.


 • Voorraad omloopsnelheid
  Hoe snel jouw voorraad wordt verkocht en vervangen.


 • Klanttevredenheidsscore
  Een maatstaf voor hoe tevreden jouw klanten zijn met jouw producten of diensten.


 • Winst per werknemer
  De totale winst gedeeld door het aantal werknemers, wat de efficiëntie weerspiegelt.


 • Marketing Return on Investment (ROI)
  De verhouding van winst tot marketinguitgaven, waarmee je de effectiviteit van jouw marketinginspanningen meet.


 • Net Promoter Score (NPS)
  Een maatstaf voor klantloyaliteit en bereidheid om jouw bedrijf aan te bevelen aan anderen.


Niet alle KPI's zijn van toepassing op elk bedrijf. Kies KPI's die direct verband houden met jouw doelen en activiteiten. Bijvoorbeeld, een e-commerce bedrijf richt zich op KPI's zoals winkelwagenverlatingspercentage en retourpercentages, terwijl een consultancybedrijf zich concentreert op KPI's zoals klantretentie en projectvoltooiingssnelheid. 

Ons dashboard

Onze oplossing is het ClearInsights Dashboard. Zo heb je alle benodigde informatie in één helder overzicht. Dat is waar je naar op zoek bent. Een eenvoudig en helder PowerBI dashboard met de belangrijkste KPI’s die toegespitst zijn op een bepaalde branche: bijvoorbeeld logistiek, dienstverlening of e-commerce. Deze KPI’s worden vergeleken met bijbehorende targets en/of vergelijkingen met voorgaande periodes.


Je kunt dus iedere dag alle data analyseren (algemeen of in detail) en sturen op de belangrijkste cijfers. Eenvoudig hè?


KPI's zijn geen abstracte cijfers; ze zijn de sleutel tot het begrijpen en verbeteren van jouw MKB-bedrijf. Met de juiste KPI's, het MKB Dashboard en de juiste aanpak voor implementatie en analyse, kun je jouw bedrijf naar nieuwe hoogten leiden. En we maken het graag helder.

Klaar om je KPI-strategie te versterken?

Neem contact op Lees meer over SkyClear
Gerelateerde artikelen

Meer lezen?