Privacy en cookie policy

SkyClear respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Website (hierna ook "De website"): www.skyclear.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: SkyClear): SkyClear Consultants B.V., gevestigd te Heerlen, Benzenraderweg 1, 6411 EC, kvk-nummer: 74316443.

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder ogenblik de toegang tot de website onderbreken, opschorten, wijzigen of beperken voor bepaalde categorieën gebruikers.

Indien nodig, kunnen ook de toegang tot bepaalde delen van de website of de gehele website worden beperkt voor een bepaalde gebruiker, een bepaalde categorie gebruikers of gebruikers uit een bepaald land op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

De beheerder streeft ernaar om de website zo veilig mogelijk te houden en maatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot of oneigenlijk gebruik van de website te voorkomen. Er kunnen echter situaties optreden waarin de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen, onderhoud of andere redenen. De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige onderbreking of fout in de werking van de website.

Artikel 5 – Verzamelen van gegevens
Tijdens uw bezoek aan de website kunnen bepaalde gegevens worden verzameld, zoals uw IP-adres, browsertype, taalvoorkeur en de pagina's die u heeft bezocht. Deze gegevens worden verzameld voor statistische analyse en om de website te verbeteren. De beheerder maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om deze gegevens te verzamelen. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.

Daarnaast kunt u bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, via de contactformulieren op de website. Deze gegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw verzoeken of vragen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt zonder uw toestemming.

Artikel 6 – Gebruik van gegevens
De verzamelde gegevens worden gebruikt om de website te beheren, de inhoud te personaliseren, technische problemen op te lossen, statistische analyses uit te voeren, trends te analyseren en de algehele gebruikerservaring te verbeteren. De gegevens worden niet gebruikt voor direct marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 7 – Openbaarmaking van gegevens aan derden
De beheerder verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met de beheerder heeft gesloten. In sommige gevallen kan de beheerder externe dienstverleners inschakelen om bepaalde taken namens hen uit te voeren, zoals het hosten van de website of het verlenen van technische ondersteuning. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren en mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Artikel 8 – Beveiliging van gegevens
De beheerder neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, wijziging of openbaarmaking. Ondanks deze maatregelen kan de beheerder geen absolute beveiliging garanderen vanwege de inherente risico's die verbonden zijn aan het verzenden van informatie via het internet.

Artikel 9 – Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht hebben op gegevensoverdraagbaarheid. Neem contact op met de beheerder via de contactgegevens in artikel 1 van dit privacybeleid om deze rechten uit te oefenen of als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 10 – Wijzigingen in het privacybeleid
De beheerder behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht op het moment van publicatie op de website. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig het privacybeleid te controleren op eventuele wijzigingen. Door de website te blijven gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in het privacybeleid, stemt u in met de herziene voorwaarden.

Artikel 11 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

  • Geen overige cookies

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Artikel 12 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contactgegevens

Wilt u gebruik maken van een van uw rechten. Dan kunt u uw verzoek indienen en e-mailen naar info@skyclear.nl

Of schriftelijk via

Benzenraderweg 1
6411 EC Heerlen
Bellen mag ook. We zijn bereikbaar op telefoonnummer: +31 45 20 31 037

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zult u hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van SkyClear dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In het geval dat er een wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.